Аудит – це аналіз фінансових документів, комплексна перевірка фінансово-господарської діяльності організації.
Аудит проводиться незалежними організаціями, що надають кваліфіковані аудиторські послуги.

       Послуги аудиту предоставляютсяпо запитом клієнта, і його результати носять рекомендаційний характер. Переважно аудиторська фірма аналізує бухгалтерську звітність, складає різні документи та інше

       Головна мета аудиту – це аналіз і оцінка фінансового становища фірми-клієнта і вироблення рекомендацій щодо його поліпшення.

      Ми надаємо такі послуги:

  •      Аудит фінансової звітності підприємств-емітентів цінних паперів та підприємств - професійних учасників фондового ринку (обов'язковий аудит)
  •        Аудит фінансової звітності для власника (ініціативний аудит)
  •        Огляд фінансової звітності (Оглядова перевірка звітності за узгоджений період)
  •        Аудит спеціального призначення
  •        Узгоджені процедури з перевірки фінансової та іншої інформації, аудит податків
  •        Послуги в галузі МСФЗ
  •        Завдання з оцінки (перевірки) ефективності (відповідності) різних систем, управлінських рішень або окремих господарських операцій
  •       Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу
  •        Здійснення на замовлення розрахунків для оцінки стану і результатів господарської діяльності
  •        Відновлення бухгалтерського облік